MONTSE ARDERIU                                                                                  CV︎︎︎      ABOUT      INSTAGRAM      CONTACT
Mark
2018 / 2019
Projecte Editorial

CAT︎
Aquest projecte realitzat juntament amb Laura Solana, consta d’una peça editorial que recopila una investigació sobre els mites generats a occident entorn de la cultura japonesa i els posa en dubte. En concret es fixa en un dels mites més estesos a través d’internet: La compravenda de roba interior utilitzada de forma accessible i normalitzada al Japó.

Projecte guanyador d’un Laus Bronze.

ENG︎
This project, done with Laura Solana, consists of an editorial piece that compiles an investigation about the myths generated in the West around Japanese culture and puts them in doubt. In particular, it is set in one of the most extended myths on the internet: The purchase and sale of used underwear in an accessible and standardized way in Japan. 

Laus Bronze winning project.


Mark