2018 / 2019
Projecte Editorial

CAT︎
Aquest projecte realitzat juntament amb Laura Solana, consta d’una peça editorial que recopila una investigació sobre els mites generats a occident entorn a la cultura japonesa i els posa en dubte. En concret es fixa en un dels mites més extesos a través d’internet: La compra-venda de roba interior utilitzada de forma accessible i normalitzada a Japó.

Projecte guanyador d’un Laus Bronze.

ENG︎
This project, done with Laura Solana, consists of an editorial piece that compiles an investigation about the myths generated in the West around Japanese culture and puts them in doubt. In particular, it is set in one of the most extended myths on the internet: The purchase and sale of used underwear in an accessible and standardized way in Japan. 

Laus Bronze winning project.


Mark