MONTSE ARDERIU                                                                                  CV︎︎︎      ABOUT      INSTAGRAM      CONTACT
Mark

VITRINA CAN FELIPA ARTS VISUALS
CARTELLS

CAT︎︎︎
Disseny gràfic dels cartells informatius de la Vitrina de Can Felipa Arts Visuals. Disseny realitzat juntament amb Miranda Pérez-Hita.

ENG︎
Graphic design of the informative posters of the Vitrina de Can Felipa Arts Visuals. Designed with Miranda Pérez-Hita.


2022

PARALAJE
EDITORIAL

CAT︎︎︎
Disseny editorial per al catàleg de l’exposició Paralaje que va tenir lloc a Dilalica del 22 de juny al 5 de setembre de 2021. Exposició comissariada per Marta Sesé. Peces exposades de Noela Covelo Velasco, Víctor Ruiz Colomer i Alejandro Palacín.

ENG︎
Editorial Design fot the publication of the exhibition Paralaje that took place in Dilalica from the 22th of june until the 5th of september 2021. Exhibition curated by Marta Sesé. Exhibited pieces of Noela Covelo Velasco, Víctor Ruiz Colomer and Alejandro Palacín.


2021


BAR PROJECT   
EDITORIAL

CAT︎︎︎
Disseny editorial per a la publicació de Clàudia Elies i Abel Jaramillo en el marc de les residències de Bar Project. En el llibre es poden llegir vuit relats, cada un dels quals està relacionat amb una peça o objecte que es troba dins l’arxiu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Disseny realitzat juntament amb Miranda Pérez-Hita.

ENG︎
Editorial Design fot the publication of Clàudia Elies and Abel Jaramillo in the residency of Bar Project. In the book there are eight stories, each one of them is related to a piece or object that you can find inside of the archive of the Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Designed with Miranda Pérez-Hita.


2021

OMAR
EDITORIAL

CAT︎︎︎
Disseny editorial de la memòria del Treball de Final de Grau “Omar”, de Pol Olivares. El projecte té la voluntat d’enregistrar costums, el context, els gestos i les vivències de la família del Pol. A partir de la cartografía audiovisual com a vehicle, la memòria i el pas del temps serveixen com a material artístic en un viatge per les costums i les diferents perspectives de sis personatges.

ENG︎
Editorial design of the thesis “Omar”, of Pol Olivares. The project has the will of recording the customs, context, gestures and experiencies of Pol’s family. From audiovisual cartography ans a vehicle, memory and the passage of time serve as artistic material in a journey through the customs and different perspectives of six characters.


2021

CONSTRUCCIONS FILIALS
DISSENY EXPOSITIU

CAT︎︎︎
Comunicació gràfica i disseny expositiu i editorial per a la segona exposició de Can Felipa del 2020. Disseny realitzat juntament amb Miranda Pérez-Hita. Exposició de Mònica Planes.

ENG︎
Graphic communication and editorial design for the second Can Felipa exhibition of 2020. Designed with Miranda Pérez-Hita. Exhibition of Mònica Planes.


2021

NADIE SABE QUE LOS GÉRMENES
ACABAN DE LLEGAR
DISSENY EXPOSITIU

CAT︎︎︎
Comunicació gràfica i disseny expositiu i editorial per a la primera exposició de Can Felipa del 2020. Disseny realitzat juntament amb Miranda Pérez-Hita. Exposició comissariada per Allélon (María Lucía Marcote García i Adriana A. Leanza). Fotografies a càrrec de Marc Llibre.

ENG︎
Graphic communication and editorial design for the first Can Felipa exhibition of 2020. Designed with Miranda Pérez-Hita. Exhibition curated by Allélon (María Lucía Marcote García i Adriana A. Leanza). Photographies by Marc Llibre.


2020

QUATRE CANTONADES, LA FINESTRA I TU
OBJECTES VARIS

CAT︎
“Quatre cantonades, la finestra i tu” tracta l’habitació des d’una mirada íntima en el context del confinament, per a reflexionar sobre les noves fronteres que s’aixequen entre el que és públic i el que és privat. Projecte guanyador d’un Laus Bronze. Treball de final de grau.

ENG︎
“Quatre cantonades, la finestra i tu” tracta l’habitació des d’una mirada íntima en el context del confinament, per a reflexionar sobre les noves fronteres que s’aixequen entre el que és públic i el que és privat. Laus Bronze winning project. Final Degree Thesis.
      

2020

TALLERS ARTS VISUALS 
COMUNICACIÓ GRÀFICA

CAT︎
Comunicació gràfica per als tallers d’arts visuals de Can Felipa del 2020. Disseny realitzat juntament amb Miranda Pérez-Hita

ENG︎
Graphic communication for the Visual Arts Workshops of Can Felipa. Designed with Miranda Pérez-Hita


2020

KYOTO︎︎︎TOKYO
FOTOLLIBRE

CAT︎
Fotollibre A6 que recull les fotografies digitals realitzades en un viatge que va començar a Kyoto i va acabar a Tokyo durant el febrer de 2019. Enquadernació americana i cobertes en tapa dura forrades de tela impresa. Projecte personal.

ENG︎
A6 Photobook that collects the digital photographes taken on a trip that started in Kyoto and ended in Tokyo during February 2019. American binding and covered in hardcover printed fabric lattices. Self-initiated project.

2019

AVANTPROJECTE
EDITORIAL

CAT︎
Publicació que recull idees, prototips, la investigació i els primers passos cap al Treball de Final de Grau, sobre l’espai propi i la intimitat contemporanis.

ENG︎
Publication that compiles the first ideas, prototypes, and research towards the Final Degree Project, about the contemporary self space and privacy.2019

5 OF THE BALLS CONTAIN USED PANTIES!
EDITORIAL

CAT︎
Aquest projecte realitzat juntament amb Laura Solana, consta d’una peça editorial que recopila una investigació sobre els mites generats a occident entorn de la cultura japonesa i els posa en dubte. En concret es fixa en un dels mites més estesos a través d’internet: La compravenda de roba interior utilitzada de forma accessible i normalitzada al Japó. Projecte guanyador d’un Laus Bronze.

ENG︎
This project, done with Laura Solana, consists of an editorial piece that compiles an investigation about the myths generated in the West around Japanese culture and puts them in doubt. In particular, it is set in one of the most extended myths on the internet: The purchase and sale of used underwear in an accessible and standardized way in Japan. Laus Bronze winning project.2019

 EL MIQUEL I L’OLGA TORNEN
COBERTA DE VINIL

CAT︎
Disseny de la coberta d’un vinil del single “El Miquel i l’Olga tornen” dels Manel.

ENG︎
Design of the cover of a single vinyl by Manel "El Miquel i l'Olga tornen".


2019

CURRENTS
COBERTA DE VINIL

CAT︎
Disseny de la coberta d’un vinil de “Currents” de Tame Impala.

ENG︎
Design of the cover of a vinyl by Tame Impala "Currents".


2018

VERGE, PURA, SANTA
EDITORIAL

CAT︎
Projecte personal que investiga i reflexiona envers el concepte de la virginitat en diferents moments històrics, cultures i capes. Del resultat d’aquesta recerca en sorgeix un editorial que pretén donar consciència de l’origen i el significat heteropatriarcal d’aquest terme.

ENG︎
Self-initiated project that investigates the concept of virginity in different historical moments, cultures and layers. The result of this research is an editorial that wants to aware about the origin and the heteropatrial significance of this term.


2018

CÓMO ENFRENTARSE A UN HACKATÓN
DE OBJETOS INÚTILES
CARTELL

CAT︎
Cartell A1 amb indicacions proposades per diverses persones sobre com realitzar un “hackatón d’objectes inútils”. Cartell realitzat amb Miranda Pérez-Hita.

ENG︎
A1 poster with indications proposed by several people about how to make a “hackatón of useless objects”. Poster made with Miranda Pérez-Hita.


2017

 
Mark